CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.


Společnost CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. vznikla vyčleněním kompletní provozovny tepelného hospodářství z bývalého státního podniku, Městský bytový podnik Mladá Boleslav jako jedna z nastupujících společností zanikajícího státního podniku.


Historie této provozovny se datuje rokem 1968, kdy byla vytvořena v rámci Technických služeb města jako energetický provoz pro postupné uvádění systému centrálního zásobování teplem města Mladá Boleslav do provozu. Vytvořený tým zaměstnanců tak postupně zajišťoval administrativní a technický provoz a údržbu technologického zařízení výroby a rozvodu tepelné energie od roku 1982 i v okrese Mladá Boleslav a po reorganizaci okresních bytových podniků v roce 1985 opět pouze v Mladé Boleslavi.


Významným rokem v historii tohoto kolektivu je rok 1993, kdy vzniká realizací privatizačního projektu Městského bytového podniku samostatná společnost CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., jehož jediným zakladatelem a akcionářem se stalo Statutární město Ml. Boleslav, zakladatelskou listinou ze dne 11.12. 1991.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Datum zápisu: 2.července 1993
IČO / DIČ : 46356533 / CZ46356533
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294
Telefon: 326 326 747, 326 326 749, 605 221 214
E-mail: info@centrotherm-mb.cz

Vedoucí orgány společnosti

Představenstvo

Předseda : Ing. Miroslav Olšák
Místopředseda : Václav Sedláček
Členové : Michal Koliáš
Bohumil Rosenkranz
Jakub Michal

Dozorčí rada

Předseda : Ing. Jakub Starý
Místopředseda : Ing. Jaroslava Zemanová
Členové : Zdenka Veškrnová
Stanislav Starý
Mgr. Karel Horčička
Ing. Miroslav Horák