Informace k odstávce teplé vody v červenci 2024

Pro lepší orientaci se pokusíme vysvětlit, co znamená naše interní označení HN1 a HN2

HN2 je takzvané severní město, tedy část města od kolejí až po silnici I/38 (křižovatka na Kosmonosy po OBI) včetně oblastní nemocnice a ulice Pezinská a Purkyňova. Zde proběhne odstávka v termínu od 8.7.2024 22:00 hodin do 19.7.2024 18:00 hodin.

Ostatní část Mladé Boleslavi od ulice Zálužanská až po Mírové náměstí vedeme pod označením HN1 a odstávka proběhne v termínu od 8.7.2024 22:00 hodin do 16.7.2024 18:00 hodin.

Odstávka probíhá v souladu s ustanovením § 76, odst. 4, písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), oznamujeme výluku v dodávce tepla pro odběratele napojené na městské napaječe za účelem provedení plánovaných oprav horkovodního systému teplárny a hlavního potrubního rozvodu HN1 a HN2 v kolektoru a to v částech dodavatele firmy ŠKO ENERGO s.r.o. na jejich rozvodech.

Karel Hájek
provozně technický náměstek
CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.